Калькулятор зарплати в Польщі

Калькулятор заробітньої плати в Польщі (bankier.pl)

Як розраховується зарплата в Польщі?

Внески на соціальне страхування, медичне страхування і податок на прибуток складають близько 30% зарплати брутто найманого працівника. Наприклад, з 2100 злотих, зазначених у трудовому договорі, працівник отримує на руки приблизно 1530 злотих. Роботодавець, у свою чергу, за трудовий договір, підписаний на цю ж суму, буде платити кожен місяць більше 2500 злотих. Так як розраховується зарплата у Польщі?

Зарплата брутто при роботі на підставі трудового договору (umowy o pracę) являє собою основу для розрахунку розміру внесків на пенсійне, рентне (страхування на випадок пенсії по інвалідності), лікарняний, медичне страхування, страхування від нещасних випадків, а також страхових внесків у Фонд зайнятості (FP) і Фонд гарантування винагород працівникам (FGŚP). Роботодавець, спільно з працівником, сплачує пенсійний і рентний внесок, самостійно сплачує страхування від нещасних випадків і внески в FP і FGŚP. Працівник самостійно сплачує внески на медичне та лікарняне страхування.

Схема розрахунку заробітної плати у Польщі

Суму внесків, які вираховуються з зарплати брутто, теоретично платить працівник. Однак роботодавець зобов’язаний самостійно розраховувати всі внески і оплачувати їх в ZUS і US. У даній статті ми розглянемо внески, які «сплачуються працівником» і спосіб їх розрахунку (насправді всі платежі здійснює роботодавець, працівник не повинен ні про що турбуватися). В прикладі припускається, що заробітна плата працівника становить 2100 zł.

Основою для розрахунку розміру внесків при роботі на підставі трудового договору (umowy o pracę) є зарплата брутто (нарахована зарплата).

З цієї зарплати потрібно заплатити наступні внески:

 1. пенсійне страхування – 9,76 % від з/п брутто;
 2. рентне (страхування на випадок пенсії по інвалідності) – 1,5% від з/п брутто;
 3. страхування на лікарняний – 2,45% від з/п брутто;
 4. медичне страхування – 9% від з/п брутто з вирахуванням внеску на соціальне страхування;
 5. податок на дохід фізичної особи – 18% від з/п брутто з вирахуванням сум, що зменшують податок.

Внески, які платить працедавець за кожного працівника:

 1. пенсійне страхування – 9,76 % від з/п брутто;
 2. страхування від нещасних випадків – 1,8% від з/п брутто;
 3. рентне страхування (на випадок пенсії по інвалідності) – 6,5% від з/п брутто;
 4. страховий внесок у Фонд зайнятості (FP) – 2,45% від з/п брутто;
 5. страховий внесок у Фонд гарантування винагород працівникам (FGŚP) – 0,1% від з/п брутто.

Внески, які утримуються з зарплати:

Соціальне страхування

 1. пенсійне страхування: 2100 х 9,76 % = 204,96 zł;
 2. рентне страхування: 2100 х 1,5 % = 31,50 zł;
 3. страхування на лікарняний (chorobowe): 2100 х 2,45 % = 51,45 zł  (для працюючих на підставі трудового договору (umowy o pracę) – обов’язково; для працюючих на підставі договору-підряду (umowy-zlecenia) – добровільно).

Всього внески на соціальне страхування складають: 204,96 + 31,50 + 51,45 = 287,91 zł.

Медичне страхування

Основа для розрахунку медичного страхування (з вирахуванням внеску на соціальне страхування): 2100,00 – 287,91 zł = 1812,09 zł

 1. внесок на державне медичне страхування, який сплачується в ZUS: 1812,09 х 9 % = 163,09 zł;
 2. сума, що зменшує податок на доходи: 1812,09 х 7,75 % = 140,44 zł.

Податок на доходи фізичних осіб (PIT)

Податок на доходи при річному доході платника податків від 13 001 до 85 528 zł розраховується наступним чином:

Витрати, що зменшують базу оподаткування: 111,25 zł (фіксована сума).

Основа для розрахунку PITзарплата брутто – соціальне страхування – витрати, що зменшують оподатковувану базу = 2100,00 – 287,91 – 111,25 = 1700,84 zł = 1701,00 zł (округляється до злотого).

Податкова ставка становить 18% мінус сума, що скорочує податок на доходи, рівна 556,02 zł в рік (46,33 zł в місяць). На цю суму можна зменшити податок тільки по одному джерелу доходу, якщо працівник напише роботодавцю заяву PIT-2. Також необхідно відняти суму, яка зменшує податок на доходи, яку отримали при розрахунку медичного страхування.

Податок на дохід фізичної особи1701,00 х 18% – 46,33 – 140,44 = 119,41 = 119,00 zł (округляється до злотого).

Читайте також: Види трудових договорів в Польщі

Зарплата нетто

Зарплата нетто – це сума, яку працівник отримує на руки після вирахування всіх внесків та податків:

2100,00 zł – соціальне страхування 287,91 zł –  медичне страхування 163,09 zł  –  податок на доходи 119,00 zł  = 1530,00 zł.

1530,00 / 2100,00 = 73% – стільки відсотків від зарплати брутто співробітник отримає на руки, а решта 27% віддасть у казну Польщі. Зарплата брутто, зазначена в договорі про прийом на роботу, не враховує витрат, які несе працедавець, що приймає працівника на роботу. Потрібно додати до зарплати брутто внески, які оплачує роботодавець.

Внески, які сплачує працедавець:

 1. пенсійне страхування: 9,76% x 2100,00 = 204,96 zł;
 2. рентне страхування: 6,5% x 2100,00 = 136,50 zł;
 3. страхування від нещасних випадків: 1,8% x 2100,00 = 37,80 zł;
 4. FP: 2,45% x 2000,00 = 51,45 zł;
 5. FGŚP: 0,1% x 2000,00 = 2,10 zł.

Всього роботодавець платить внесків на суму 432,81 zł.

Таким чином, витрати працедавця на працівника за трудовим договором (umowa o pracę) при зарплаті 2 100,00 злотих брутто складуть 2 532,81 zł. Працівник отримає на руки лише 1 530,00 zł.

Читайте також: Куди звертатися іноземцям у разі порушення трудових прав

Розрахунок внесків при договорі підряду 

(umowy-zlecenia)

При розрахунку заробітної плати на підставі договору підряду більшість внесків і податків аналогічні. Проте, існують і винятки. Наприклад, Ви не зобов’язані платити внесок на лікарняне страхування, який дорівнює 2,45%.

Також буде відрізнятися розрахунок витрат, що зменшують базу оподаткування. Якщо при трудовому договорі із зарплати вираховується фіксована сума 111,25 злотих, то в цьому випадку дані витрати розраховуються наступним чином:

Витрати, що зменшують базу оподаткування: (Зарплата брутто – соціальне страхування) х 20% = (2100,00 – 236,46) х 20% = 372,71 zł.

Також з податку на дохід не віднімається сума, яка скорочує податок, що дорівнює 556,02 zł на рік (46,33 злотих в місяць).

У разі працевлаштування студентів до 26 років на umowie zlecenie внески ZUS не сплачуються. Юридична підстава: art. 6 ust. 4 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.).

Фактори, що впливають на розрахунок зарплати

Змінними в договорах про прийом на роботу будуть внески на страхування від нещасних випадків і сума витрат, що зменшує оподатковувану базу. Розміри внесків на страхування від нещасних випадків розрізняються для різних видів діяльності і можуть складати від 0,4% (наприклад, в компаніях, які організовують туристичні екскурсії) до 3,6% (в гірничодобувній промисловості). Витрати, що зменшують оподатковувану базу будуть становити не 111,25 zł, а 139,06 zł в місяць, якщо працівник їздить на роботу з іншої місцевості.